Studia teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża nr 39/2021

40,00 

In stock

Category:

Wydawnictwo: SPES Wydawnictwo
Rok wydania: 2021
Oprawa: miękka
Ilość stron: 344
Format: 16×23 cm

WPROWADZENIE
Trzecia część Ogólnopolskiego programu duszpasterskiego Eucharystia daje życie na lata 2019-22 podejmuje tematykę skutków udziału wiernych we Mszy świętej. W centrum uwagi tej refleksji znalazły się wysiłki na rzecz bardziej świadomego udziału wiernych w Eucharystii oraz odkrywania zadań, które wynikają z owoców Komunii świętej. Zadania te wpisują się w hasło trzeciego roku realizacji programu duszpasterskiego: Posłani w pokoju Chrystusa. Kieruje nas ono bezpośrednio w stronę misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Jak widzimy priorytety kolejnego etapu ogólnopolskiego programu duszpasterskiego należą do obszaru eucharystycznej natury życia chrześcijańskiego.
Wprawdzie dwa artykuły obecnego tomu Studiów Ks. Tomasza Sulika: La realizzazione della missione dei laici nella Chiesa attraverso l’esercizio del sacerdozio comune dei fedeli nella Costituzione Lumen Gentium oraz O. Pawła Warchoła OFM Conv., Eucharystia fundamentem radykalnej nowości człowieka poruszają zagadnienia bezpośrednio związane z tematem tegorocznego programu duszpasterskiego, to inne opracowania w nim zawarte prowadzić mogą do szukania odpowiedzi na pytania, jak żyć Eucharystią na co dzień i jak dzielić się nią z innymi. Ukazują też społeczny wymiar chrześcijańskiego powołania i posłania. Są to sprawy istotne zwłaszcza we współczesnych czasach, gdy postępuje laicyzacja i zeświecczenie życia. W tym kontekście istotne jest budzenie świadomości, że jesteśmy uczniami-misjonarzami. Ten rok winien też obudzić świadomość, jak wielu ludzi straciliśmy na skutek pandemii oraz, że są oni poza Eucharystią. Duszpasterz nie może tylko koncentrować się na tych wiernych, którzy wciąż przychodzą do kościoła. Trzeba wyjść, nawoływać, zapraszać. Jesteśmy wszyscy posłani. Msza św., Eucharystia nie kończy się błogosławieństwem końcowym. Powinno jej towarzyszyć odkrycie tego, że Pan Bóg nas do czegoś potrzebuje; posyła nas do czegoś lub do kogoś.
Redakcja Studiów zwraca się z prośbą do Autorów mających zamiar zamieszczać swoje teksty na łamach naszego pisma, aby byli wrażliwi na wskazania Episkopatu Polski, co do przyszłorocznej tematyki programu duszpasterskiego. Hasło roku duszpasterskiego 2022/23 będzie brzmiało «Wierzę w Kościół, Przybytek Boga z ludźmi», które wyrasta z analizy ak6
tualnej sytuacji Kościoła. Będzie wezwaniem poszukiwania dróg dziś i na jutro Kościoła w Polsce, obudzeniem i umocnieniem wiary w Kościół, która jest doświadczaniem obecności Boga we wspólnocie i w obecnym świecie.
Żywimy bowiem nadzieję, że materiały starannie opracowywane będą pomocą w realizacji tego programu. Rocznik nasz bowiem trafia do wszystkich parafii trzech diecezji (zgodnie z tytułem). Poza tym od tego numeru pismo zostaje wydawane w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jesteśmy wdzięczni Uniwersytetowi, że podjął się tej współpracy.
Redakcja