Studia teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża nr 38/2020

40,00 

In stock

Category:

Wydawnictwo: SPES Wydawnictwo
Rok wydania: 2020
Oprawa: miękka
Ilość stron: 484
Format: 16×23 cm

Wprowadzenie
Dla katolików sakrament Eucharystii stanowi najwyższą wartość, ustanowioną przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy (zob. Mt 22, 14– 20). Kościół żyje tą prawdą, potwierdzając ją raz po raz w nauczaniu soborów, synodów i kolejnych papieży. Więcej, Kościół żyje Eucharystią, która jest jego „źródłem i szczytem”, bo zawiera w sobie całe duchowe dobro, to znaczy samego Chrystusa – Paschę i Chleb żywy, «który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom»” (EdE 1). Eucharystia jest przedziwnym sakramentem, który jak podkreślał św. Jan Paweł II – zawiera w sobie moc i mądrość potrzebne do zbawienia i ważnego procesu edukacji (zob. Gs 18).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2020/2021. A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
Program na pierwszy rok (przeżywany obecnie) trzyletniego cyklu był zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii. W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii. Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej.
O Mszy Świętej mówi się, że jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Jednocześnie dla wielu katolików jest to trudny i smutny obowiązek do spełnienia, często tak to widzą i tak to przeżywają. Jeszcze inni zupełnie pożegnali się z uczestnictwem we Mszy Świętej. Tym Msza Święta już nie ciąży. Ciągle trzeba powracać do czystego źródła, aby posmakować wody orzeźwiającej. Nic tak nie przekonuje do uczestnictwa w Eucharystii jak posmakowanie wody z czystego źródła. Wtedy Msza Święta przestaje być ciężarem i przykrym obowiązkiem, a staje się prawdziwą siłą chrześcijańskiego życia.
Potrzeba nieustannej troski, aby przeżywać Eucharystię jako tajemnicę wiary autentycznie celebrowaną, w pełnej świadomości, że intellectus fidei w Kościele pozostaje w pierwotnym związku z czynnością liturgiczną. „Źródłem naszej wiary i liturgii eucharystycznej jest bowiem samo wydarzenie: dar, jaki Chrystus uczynił z samego siebie w tajemnicy paschalnej” (SC 34).
Zebrane artykuły w 38. tomie „Studiów Teologicznych” mogą pomóc w pogłębieniu refleksji teologicznej, by dobrze wypełnić czas i sprostać wezwaniom Kościoła, jakie stoją przed nami w nowym roku duszpasterskim. Redakcja dziękując autorom, którzy przygotowali artykuły do tego numeru, zaprasza do przygotowania kolejnych publikacji związanych z hasłem przyszłego roku duszpasterskiego 2021/2022: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).
Redakcja